0442 415 10 05

PAZAR

MECLİS KARARLARI

Meclis Denetim Komisyonu Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Tamzamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediyemiz Bünyesine Hibe yolu ile Bedelsiz olarak Şirket Katılmasının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediyemiz Hizmet Binasına Ait İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

27-05-2021
Mülkiyeti Belediyemize Ait Dükkan ve İşyerlerinin Kiralarının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediyemiz Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Alımının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Aşkale Belediye Spor Kulübüne Maddi Yardım Yapılmasının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediyemizce Kentsel Dönüşüm Alanı Olarak ilan edilen yerlere ait İmar Planı Tadilatlarının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Arsa Satış Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Arsa Satış Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Mahallelerimizin Mahalle,Mahalle+Kısmi Kırsal,Kırsal Mahalle Olarak değerlendirilmesinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Arsa Satışının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Planının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediye Başkanlığının 2020 Yılı Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediye Meclisi 1. Ve 2. Başkan Vekilliği Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediye Meclisi Asil Katip Üye Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediye Meclisi Yedek Katip Üye Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Belediye Daimi Encümen Üyesi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis İmar Komisyonu Üyesi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis İdari ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Şartlı Hibe Kabulunün Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İsrail in Filistin Halkına Yaptığı saldırıların Kınanmasının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
2020 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Kadastro Bilirkişi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Dosyasının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
İmar Tadilat Dosyasının Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Aşkale Çevre Yolu Projesinin İmar Planına İşlenmesinin Görüşülmesi.

Devamı

27-05-2021
Denetim Kurulu Seçimi

Devamı

22-05-2021
Arsa Tahsis Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Sosyal Tesislerin İsim Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
İmar Planının Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatı

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatı

Devamı

09-12-2020
Arsa Satış Talebi

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatı

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatı

Devamı

09-12-2020
Kamulaştırma

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatı

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Çalıştırılması

Devamı

09-12-2020
Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralarının Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Kadastro Bilirkişi Seçiminin Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
2019 Mali Yılı Faaliyet Raporları

Devamı

09-12-2020
Daimi Encümen Seçimi

Devamı

09-12-2020
2019 Mali Yılı Kesin Hesapları

Devamı

09-12-2020
Meclis Plan Bütçe Komisyonu Seçimi

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyonu Seçimi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatı

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatı

Devamı

09-12-2020
Arsa Satışı

Devamı

09-12-2020
Arsa Satışı

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatı

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatının Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Arsa Satışının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Komisyon Seçiminin Görüşülmesi

Devamı

22-10-2020
Aşkale Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis Denetim Kurulu Seçimi

Devamı

02-12-2019
İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İdari ve sosyal işler Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Kadastro Bilir Kişi Seçimi

Devamı

09-12-2020
Aşkale Belediyesi Emir ve Yasaklar5ı Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

Devamı

09-12-2020
İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Zabıta Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Arsa Satışının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Arsa Takasını Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Hibe Alınması

Devamı

09-12-2020
2021 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
2021 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis İdari ve Sosyal İşler Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Arsa Satışının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Çekme ve Yolaterk

Devamı

09-12-2020
Daimi Encümen Üyesi Seçiminin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı İlanının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Belediye Başkanına Yetki Vereimesinin Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Zabıta Fazla Mesailerinin Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Hibe Alınmasının Görüşülmesi

Devamı

09-12-2020
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Arsa Tahsis Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Planı Onayı

Devamı

13-11-2019
İmar Planı Tadilat Talebi

Devamı

13-11-2019
İpotek Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Arsa Satışı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Belediye Meclis Başkan Vekili Seçimi

Devamı

13-11-2019
Meclis Katip Üyesi Seçimi

Devamı

13-11-2019
Meclis Katip Üyesi Seçimi

Devamı

13-11-2019
Daimi Encümen Üyesi Seçimi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyonu Üyesi Seçimi

Devamı

13-11-2019
Meclis Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Seçimi

Devamı

13-11-2019
Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Meclisine Üye Seçimi

Devamı

13-11-2019
2018 Mali Yılı Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Belediye Başkanına Şirket Başlama yetkisi verilmesinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Belediye Başkanına Sözleşme Yapma yetkisi verilmesinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Belediye Meclis Üyesi ve İhdas Komisyonu Üyeleri Huzur Haklarının Görüşülmesi.

Devamı

13-11-2019
Belediye Başkanı Maaşının Devlet Memurları gibi Peşin ödenmesinin Görüşülmesi.

Devamı

13-11-2019
Belediye 2018 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Görüşülmesi.

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Arsa Satış Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Teminat Mektubu Alınmasının Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Yolunun Kadastro Yoluna Kaydırılması Talebi

Devamı

13-11-2019
İhdas Alanının Satışı

Devamı

13-11-2019
Afet Konut ve Ahırlarının Yapılaşma Koşullarının Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatının Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Plan Bütçe Komisyon Üyesi Seçimi Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
2020 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Eklerinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Kamulaştırma Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İhdas Alanı Satış Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi ve Eklerinin görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Meclis İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Arsa Satış Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Arsa Satış Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

Devamı

13-11-2019
Kilitli Parke Taşı ile Yol Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den Ek Kredi kullanılması

Devamı

19-12-2019
Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi.

Devamı

19-12-2019
Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Görüşülmesi

Devamı

19-12-2019
Arsa Tahsis Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

19-12-2019
Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisi Çalıştırılmasının Görüşülmesi.

Devamı

19-12-2019
Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi.

Devamı

19-12-2019

MECLİS ÜYELERİ